Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność opiniodawcza w 2009 roku

Działalność opiniodawcza w miesiącu grudniu:

 

wydano opinie:

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Miasto: Brzeg, Opole.

 

Gmina: Byczyna, Głubczyce, Głuchołazy, Lubrza.

 

Powiat: Kluczborski, Namysłowski, Nyski, Prudnicki.

 • pozytywną nt. możliwości wykupu obligacji dla Gminy Pokój.
 • pozytywne nt. projektu budżetu na 2010 r. dla następujących j.s.t. i związków:

Miasto: Kędzierzyn-Koźle, Opole.

Gmina: Baborów, Biała, Bierawa, Branice, Byczyna, Dąbrowa, Dobrodzień, Domaszowice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gorzów Śląski, Grodków, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kluczbork, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Praszka, Prószków, Prudnik, Reńska Wieś, Skarbimierz, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Świerczów, Tułowice, Turawa, Ujazd, Walce, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice, Zębowice.

Powiat: Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Prudnicki, Strzelecki.

Województwo Opolskie.

Związek: Związek Gmin „Aqua Silesia”, Związek Gmin „Czysty Region”, Związek Gmin „Dolna Mała Panew”, Związek Gmin „Prokado”.

 • z uwagami nt. projektu budżetu na 2010 r. dla następujących j.s.t. i związków:

Miasto: Brzeg.

Gmina: Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Leśnica, Lubrza, Łambinowice, Olszanka, Ozimek, Pakosławice, Popielów, Radłów, Rudniki, Tarnów Opolski.

Powiat: Kluczborski.

Związek: Związek Gmin „Trias Opolski”.

 • z zastrzeżeniami nt. projektu budżetu na 2010 r. dla Gminy Olesno.
 • pozytywne nt. możliwości spłaty deficytu dla następujących j.s.t. i związków:

Miasto: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Opole.

Gmina: Baborów, Biała, Bierawa, Branice, Byczyna, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kluczbork, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Leśnica, Lewin Brzeski, Lubrza, Lubsza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Namysłów, Nysa, Olesno, Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Praszka, Prószków, Prudnik, Radłów, Reńska Wieś, Skarbimierz, Strzeleczki, Świerczów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Walce, Wołczyn, Zdzieszowice, Zębowice.

Powiat: Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Strzelecki.

Województwo Opolskie.

Związek: Związek Gmin „Dolna Mała Panew”, Związek Gmin „Prokado”, Związek Gmin „Trias Opolski”.

 • z uwagami nt. możliwości spłaty deficytu dla Gmin: Rudniki, Strzelce Opolskie.
 • pozytywne nt. prawidłowości prognozy kwoty długu dla następujących j.s.t.:

Miasto: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Opole.

Gmina: Baborów, Biała, Bierawa, Branice, Byczyna, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kluczbork, Komprachcice, Kolonowskie, Korfantów, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łambinowice, Łubniany, Murów, Namysłów, Nysa, Olesno, Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Praszka, Prószków, Prudnik, Radłów, Reńska Wieś, Rudniki, Skarbimierz, Strzelce Opolskie, Świerczów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Walce, Wołczyn, Zębowice.

Powiat: Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Prudnicki, Strzelecki.

Województwo Opolskie.

 • z uwagami nt. prawidłowości kwoty długu dla Gmin: Leśnica, Lubrza, Lubsza, Strzeleczki.


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu listopadzie:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Lubsza, Niemodlin, Olszanka, Popielów, Praszka, Skoroszyce.

 • pozytywne nt. projektu budżetu na 2010 r. dla następujących j.s.t. i związków:

Gmina: Cisek, Kietrz, Niemodlin, Wilków.

Związek: Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny.

 • z uwagami nt. projektu budżetu na 2010 r. dla Gminy Lasowice Wielkie.
 • pozytywne nt. możliwości spłaty deficytu dla następujących j.s.t. i związków:

Gmina: Cisek, Głogówek, Kietrz, Niemodlin, Wilków, Zawadzkie.

Związek: Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny.

 • z uwagami nt. możliwości spłaty deficytu dla Gminy Lasowice Wielkie.
 • pozytywne nt. prawidłowości prognozy kwoty długu dla następujących Gmin:

Cisek, Głogówek, Kietrz, Niemodlin, Wilków, Zawadzkie.

 • z uwagami nt. prawidłowości kwoty długu dla Gminy Lasowice Wielkie.  


Wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2009 r. 

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawiał Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu j.s.t za pierwsze półrocze.

Składy orzekające wydały 85 opinii pozytywnych (94%) i 5 opinii z uwagami (6%). Żadna z informacji nie została zaopiniowana negatywnie. Dla porównania, w roku ubiegłym wydano: 81 opinii pozytywnych, 9 opinii z uwagami lub z zastrzeżeniami (12,7%), negatywnych opinii nie wydano.  

23 listopada 2009 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu październiku:

 

wydano opinie:

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Byczyna, Lubrza, Ozimek, Nysa, Kolonowskie, Wołczyn, Gorzów Śląski, Lubsza, Murów.

 • pozytywne nt. możliwości wykupu papierów wartościowych dla następujących j.s.t.:

Turawa, Paczków.

 • pozytywne nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
  2008 r.  dla następujących j.s.t i związków:

Gmina: Łubniany, Branice, Dobrodzień.

Powiat: Krapkowicki.

Związek: Związek Gmin „Dolna Mała Panew”.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu wrześniu:

 

wydano opinie:

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:
  Dobrzeń Wielki, Izbicko, Kamiennik, Kietrz, Lewin Brzeski, Niemodlin, Świerczów, Zębowice, Powiat Głubczycki, Powiat Namysłowski.
 • pozytywne nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.  dla następujących j.s.t i związków: 

Miasto-Powiat: Opole

 

Miasto: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle.

 

Gmina: Baborów, Biała, Bierawa, Byczyna, Cisek, Chrząstowice, Dąbrowa, Domaszowice, Gogolin, Głogówek, Głubczyce, Gorzów Śląski, Grodków, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kietrz, Kluczbork, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Leśnica, Lubsza, Lubrza, Łambinowice, Murów, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Praszka, Prószków, Prudnik, Radłów, Reńska Wieś, Rudniki, Skarbimierz, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Świerczów, Tranów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Walce, Wilków, Wołczyn, Zawadzkie, Zębowice, Zdzieszowice.

 

Powiat: Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Oleski, Opolski, Prudnicki, Namysłowski, Nyski, Strzelecki.

 

Województwo Opolskie.

 

Związek: Międzygminny Związek „Czysty Region”,  Związek Gmin „Trias Opolski”, Związek Miast i Gmin „Źródła Rzeki Prosny”, Związek Gmin „Śląska Opolskiego”, Związek Gmin „Prokado”, Związek Gmin „Aqua Silesia”.

 • z uwagami nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. dla następujących j.s.t.

Gmina: Dobrzeń Wielki, Głuchołazy, Olesno, Strzeleczki.

 

Powiat: Kluczborski.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu sierpniu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu obligacji dla następujących j.s.t.: 

Powiat Strzelecki, Branice, Prudnik, Ozimek, Skarbimierz, Radłów, Wołczyn, Powiat Namysłowski, Łambinowice, Niemodlin, Powiat Krapkowicki, Województwo Opolskie, Paczków, Izbicko. 

 • pozytywna nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. dla Gminy Wołczyn


Działalność opiniodawcza w miesiącu lipcu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu obligacji dla następujących j.s.t.: 

Głuchołazy, Paczków, Powiat Oleski, Brzeg, Dobrodzień, Powiat Kluczborski, Zawadzkie, Powiat Strzelecki, Prudnik, Ozimek, Skarbimierz, Wołczyn, Paczków, Powiat Namysłowski, Powiat Krapkowicki. 


Opinie składów orzekających w sprawie absolutorium za 2008 rok

 

Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w okresie od 26 lutego do 29 kwietnia br. opiniowały wnioski komisji rewizyjnych j.s.t. województwa opolskiego w sprawie absolutorium za 2008 rok. Przedłożono  łącznie 89 wniosków i wszystkie były w sprawie udzielania absolutorium.

24 lipca 2009 r.

 


 

Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t oraz związków za 2008 r.

 

W bieżącym roku 76% jednostek samorządu terytorialnego (w tym związków) dotrzymało ustawowego terminu (tj. do 20 marca roku następującego po roku budżetowym) przedłożenia sprawozdań do tutejszej Izby. Składy orzekające regionalnej izby obrachunkowej na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych opiniowały przedłożone sprawozdania w okresie od 26 lutego do 24 kwietnia br.

24 lipca 2009 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu czerwcu:

 

wydano opinie:  

Pawłowiczki, Gorzów Śląski, Powiat  Prudnicki, Biała, Strzelce Opolskie, Chrząstowice, Kietrz, Powiat Oleski, Łubniany, Dobrodzień, Praszka, Namysłów, Ujazd, Olszanka, Korfantów, Cisek, Kędzierzyn-Koźle 

Byczyna

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu maju:

 

wydano opinie:  

Powiat Prudnicki, Kamiennik, Popielów, Dąbrowa, Głogówek, Wołczyn, Opole, Zawadzkie, Izbicko, Tułowice.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu:

 

wydano opinie:  

Kolonowskie, Powiat Krapkowicki, Głogówek, Baborów, Skarbimierz, Powiat Brzeski, Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski, Branice, Kluczbork. 

Lasowice Wielkie, Pawłowiczki, Bierawa, Grodków, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Leśnica, Baborów, Chrząstowice, Powiat Głubczycki, Powiat Opolski, Zębowice, Związek Gmin „Prokado”, Związek Gmin „Aqua Silesia”, Dąbrowa, Powiat Prudnicki, Pokój, Kamiennik, Gogolin, Powiat Brzeski, Walce, Prószków, Dobrzeń Wielki, Cisek, Powiat Krapkowicki, Biała, Gorzów Śląski, Namysłów, Głogówek, Krapkowice, Wołczyn, Komprachcice, Lubsza, Zawadzkie, Powiat Strzelecki, Otmuchów, Tarnów Opolski, Popielów, Strzelce Opolskie, Radłów, Strzeleczki, Kietrz, Skarbimierz, Korfantów, Powiat Oleski, Dobrodzień, Praszka, Związek Gmin „Trias Opolski”, Domaszowice, Kluczbork, Wilków, Województwo Opolskie, Polska Cerekiew, Prudnik, Skoroszyce, Powiat Kluczborski, Głubczyce, Zdzieszowice, Olesno, Murów, Jemielnica, Powiat Namysłowski, Łubniany, Brzeg, Łambinowice, Nysa, Byczyna, Opole, Lewin Brzeski, Kędzierzyn – Koźle, Głuchołazy, Powiat Nyski, Turawa, Olszanka, Tułowice, Rudniki, Branice, Izbicko, Paczków, Pakosławice, Świerczów. 

Lubrza, Kolonowskie, Ozimek. 

Związek Gmin „Prokado”, Reńska Wieś, Leśnica, Kolonowskie, Grodków, Krapkowice, Kamiennik, Walce, Strzeleczki, Zębowice, Strzelce Opolskie, Otmuchów, Rudniki, Lubsza, Korfantów, Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny, Gogolin, Popielów, Powiat Strzelecki, Biała, Lasowice Wielkie, Powiat Opolski, Prószków, Związek Gmin „Trias Opolski”, Namysłów, Komprachcice, Wilków Skarbimierz, Tułowice, Głogówek, Pokój, Dobrodzień, Związek Gmin „Dolna Mała Panew”, Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Powiat Prudnicki, Branice, Zawadzkie, Ujazd, Pawłowiczki, Bierawa, Domaszowice, Dąbrowa, Baborów, Niemodlin, Tarnów Opolski, Polska Cerekiew, Praszka, Ozimek, Kietrz, Kluczbork, Powiat Brzeski, Gorzów Śląski, Województwo Opolskie, Radłów, Nysa, Powiat Nyski, Głubczyce, Paczków, Powiat Głubczycki, Łambinowice, Powiat Namysłowski, Cisek, Byczyna, Jemielnica, Brzeg, Murów, Świerczów, Powiat Kluczborski, Lewin Brzeski, Dobrzeń Wielki, Pakosławice, Kędzierzyn – Koźle, Zdzieszowice, Prudnik.  

Powiat Krapkowicki, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Lubrza, Powiat Oleski, Głuchołazy, Olszanka, Wołczyn, Izbicko, Olesno, Skoroszyce.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu:

 

wydano opinie:  

Krapkowice, Prudnik, Namysłów, Powiat Kluczborski, Baborów, Rudniki, Kolonowskie, Powiat Krapkowicki, Głogówek, Powiat Brzeski. 

Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny, Reńska Wieś, Niemodlin, Ujazd, Związek Gmin „Dolna Mała Panew”.  

Związek Gmin „Aqua Silesia”.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym:

 

wydano opinie:  

Namysłów, Głuchołazy, 

Związek Gmin Śląska Opolskiego,  

Związek Gmin Śląska Opolskiego. 

 


Wyniki opiniowania deficytu budżetowego na 2009 r. oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu budżetu na 2009 r.

 

W okresie od 28 listopada do 23 grudnia 2008 r. składy orzekające regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wydawały opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz opinie o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej na etapie projektowania budżetu na 2009 r.

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 172 ustawy o finansach publicznych, wydały łącznie 81 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i 84 opinie o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu (w roku ubiegłym odpowiednio 71 i 83 opinie).

17 lutego 2009 r.

 


Wyniki opiniowania projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na 2009 r.

 

W okresie od 31 października do 19 listopada 2008 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał budżetowych na 2009 r. Zgodnie z ustawowym terminem, tj. do 15 listopada 2008 r. do Izby wpłynęło 70 projektów.

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2009 rok wraz z objaśnieniami, a także informacjami o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie wydano 91 opinii, w tym pozytywnych 62 (68,1%), z uwagami 29 (31,9%). Opinii negatywnych nie wydano.

17 lutego 2009 r.

 


Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu:

nie wydano opinii.

 

 

Wersja XML