Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność opiniodawcza w 2011 roku

Działalność opiniodawcza w miesiącu grudniu:

 

wydano opinie:

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Powiat Głubczycki, POPIELÓW, Powiat Kluczborski, DOBRODZIEŃ, NAMYSŁÓW,  POKÓJ, DOBRODZIEŃ,

 • z uwagami w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

OLESNO

 • pozytywne w sprawie wykupu obligacji komunalnych dla następujących j.s.t.:

TARNÓW OPOLSKI, CHRZĄSTOWICE

 • pozytywne o projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. dla następujących j.s.t.:

LUBSZA, GRODKÓW, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, GORZÓW ŚLĄSKI, TUŁOWICE, BIERAWA, Zw. Gmin "Aqua Silesia", POPIELÓW, BYCZYNA, BIAŁA, KOLONOWSKIE, UJAZD, CISEK, TURAWA, ŚWIERCZÓW, REŃSKA WIEŚ, WOŁCZYN, KAMIENNIK, ZDZIESZOWICE, GŁOGÓWEK, POKÓJ, ŁUBNIANY, KĘDZIERZYN-KOŹLE, Zw. Międzygminny , „Czysty Region", WILKÓW, KRAPKOWICE, Powiat Kluczborski, Powiat Nyski, Powiat Brzeski, BRZEG, KORFANTÓW, PAWŁOWICZKI, OZIMEK, LASOWICE WIELKIE, ZAWADZKIE, LEWIN , BRZESKI, PRUDNIK, STRZELCE OPOLSKIE, JEMIELNICA, DOMASZOWICE, NAMYSŁÓW, Powiat Namysłowski, Powiat Strzelecki, Zw. Gmin Śląska Opolskiego, KOMPRACHCICE, OTMUCHÓW, Powiat Prudnicki, Opole, Województwo Opolskie, Powiat Opolski, LUBRZA, IZBICKO, Powiat Głubczycki, SKOROSZYCE, SKARBIMIERZ, Zw. Gmin "Dolna Mała Panew", MURÓW, NIEMODLIN, WALCE, DĄBROWA, POLSKA CEREKIEW, GŁUCHOŁAZY, ZĘBOWICE, RUDNIKI, KIETRZ, BABORÓW, DOBRODZIEŃ, DOBRZEŃ WIELKI, Powiat Krapkowicki, GŁUBCZYCE, LEŚNICA, RADŁÓW, STRZELECZKI, NYSA, PRASZKA, PACZKÓW.

 • z uwagami o projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. dla następujących j.s.t.:

KLUCZBORK, GOGOLIN, PRÓSZKÓW, Powiat Oleski, ŁAMBINOWICE, OLSZANKA, CHRZĄSTOWICE, TARNÓW OPOLSKI, OLESNO, PAKOSŁAWICE, BRANICE 

 • z zastrzeżeniami o projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. dla następujących j.s.t.:

Zw M i G Źródła Rzeki Prosny 

 • pozytywne o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla następujących j.s.t.:

GRODKÓW, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, GORZÓW ŚLĄSKI, TUŁOWICE, BIERAWA, Zw. Gmin "Aqua Silesia", POPIELÓW, BYCZYNA, BIAŁA, KOLONOWSKIE, UJAZD, CISEK, TURAWA, ŚWIERCZÓW, KLUCZBORK, WOŁCZYN, KAMIENNIK, ZDZIESZOWICE, GŁOGÓWEK, POKÓJ, ŁUBNIANY, KĘDZIERZYN-KOŹLE, Zw. Międzygminny "Czysty Region", WILKÓW, KRAPKOWICE, Powiat Nyski, Powiat Brzeski, BRZEG, KORFANTÓW, PAWŁOWICZKI, OZIMEK, LASOWICE , WIELKIE, GOGOLIN, ZAWADZKIE, PRUDNIK, STRZELCE OPOLSKIE, JEMIELNICA, DOMASZOWICE, NAMYSŁÓW, Powiat Namysłowski, Powiat Strzelecki, Zw. Gmin Śląska Opolskiego, Powiat Oleski, OTMUCHÓW, Powiat Prudnicki, Opole, Województwo Opolskie, Powiat Opolski, LUBRZA, Powiat Głubczycki, SKOROSZYCE, OLSZANKA, SKARBIMIERZ, Zw. Gmin "Dolna Mała Panew", MURÓW, CHRZĄSTOWICE, NIEMODLIN, WALCE, DĄBROWA, POLSKA CEREKIEW, GŁUCHOŁAZY, ZĘBOWICE, RUDNIKI, KIETRZ, BABORÓW, DOBRODZIEŃ, DOBRZEŃ WIELKI, Powiat Krapkowicki, GŁUBCZYCE, LEŚNICA, RADŁÓW, STRZELECZKI, Zw M i G Źródła Rzeki Prosny, NYSA, PAKOSŁAWICE, PRASZKA, PACZKÓW, BRANICE

 • z uwagami o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla następujących j.s.t.:

REŃSKA WIEŚ, Powiat Kluczborski, LEWIN BRZESKI, PRÓSZKÓW, KOMPRACHCICE, OLESNO

 • z zastrzeżeniami o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla następujących j.s.t.:

LUBSZA, ŁAMBINOWICE, IZBICKO, TARNÓW OPOLSKI

 • pozytywne o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej dla następujących j.s.t.:

LUBSZA, GRODKÓW, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, GORZÓW ŚLĄSKI, BIERAWA, POPIELÓW, BIAŁA, KOLONOWSKIE, UJAZD, TURAWA, ŚWIERCZÓW, KLUCZBORK, WOŁCZYN, ZDZIESZOWICE, POKÓJ, ŁUBNIANY, Zw. Międzygminny "Czysty Region", WILKÓW, KRAPKOWICE, Powiat Nyski, Powiat Brzeski, BRZEG, KORFANTÓW, PAWŁOWICZKI, OZIMEK LASOWICE WIELKIE, GOGOLIN, PRÓSZKÓW, PRUDNIK, STRZELCE OPOLSKIE, JEMIELNICA, DOMASZOWICE, Zw. Gmin Śląska Opolskiego, OTMUCHÓW, Powiat Prudnicki, Opole, ŁAMBINOWICE, IZBICKO, Powiat Głubczycki, SKOROSZYCE, OLSZANKA, SKARBIMIERZ, Zw. Gmin "Dolna Mała Panew", MURÓW, CHRZĄSTOWICE, NIEMODLIN, WALCE, ZĘBOWICE, RUDNIKI, KIETRZ, DOBRODZIEŃ, DOBRZEŃ WIELKI, GŁUBCZYCE, RADŁÓW, STRZELECZKI, TARNÓW OPOLSKI, OLESNO, Zw M i G Źródła Rzeki Prosny, NYSA, PAKOSŁAWICE, BRANICE

 • z uwagami o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej dla następujących j.s.t.:

ŁAMBINOWICE


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu listopadzie:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Krapkowice, Prószków, Pakosławice, Domaszowice, Praszka, Brzeg, Cisek, Powiat Oleski. 

 • z uwagami w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Paczków 

 • pozytywne o projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. dla następujących j.s.t.:

ZG „PROKADO” 

 • pozytywne o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla następujących j.s.t.:

ZG „PROKADO” 

 • pozytywne o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej dla następujących j.s.t.:

ZG „PROKADO” 


 

Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2011 r. 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetów za pierwsze półrocze 2011 roku. Wyniki opiniowania 89 informacji jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin przedstawia poniższe opracowanie.

Składy orzekające wydały 83 opinie pozytywne (93,3%), 5 opinii z uwagami i 1 opinię z zastrzeżeniami (6,7%). Żadna z informacji nie została zaopiniowana negatywnie. Dla porównania, w roku ubiegłym wydano 86 opinii pozytywnych, 4 opinie z uwagami, opinii negatywnych nie wydano


Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2010 r.

 

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz zarządy powiatów, województwa i związków przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.

W okresie od 5 kwietnia do 25 maja br. składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone sprawozdania. Łącznie zostało wydanych 90 opinii, w tym 84 pozytywne (93,3%), 5 z uwagami i 1 z zastrzeżeniem. Opinii negatywnych nie wydano


Działalność opiniodawcza w miesiącu październiku:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Lubrza, Skarbimierz, Nysa, Otmuchów, Olszanka.

 • z zastrzeżeniami w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Olesno 


Działalność opiniodawcza w miesiącu wrześniu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

IZBICKO, GŁUBCZYCE, GŁUCHOŁAZY, Powiat Kędzierzyńsko-kozielski, ZĘBOWICE, BABORÓW, STRZELCE OPOLSKIE

 • pozytywne o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. dla następujących j.s.t.:

GORZÓW ŚLĄSKI, WOŁCZYN, RUDNIKI, Powiat Kluczborski, BIAŁA ,GŁOGÓWEK ,ZĘBOWICE, Powiat Głubczycki, GRODKÓW, WILKÓW, SKOROSZYCE, KLUCZBORK, STRZELECZKI, RADŁÓW, OLESNO, Powiat Prudnicki, BABORÓW, Powiat Kędzierzyńsko-kozielski, UJAZD, POPIELÓW, Zw. Międzygminny "Czysty Region", KAMIENNIK, Zw. Gmin "Aqua Silesia", KOLONOWSKIE, ZAWADZKIE, BYCZYNA, BIERAWA, NIEMODLIN, DĄBROWA, TURAWA, OTMUCHÓW, JEMIELNICA, KIETRZ, REŃSKA WIEŚ, LUBSZA, Powiat Brzeski, DOBRODZIEŃ, ŚWIERCZÓW, Powiat Opolski, Zw M i G Źródła Rzeki Prosny, WALCE, TUŁOWICE, BRZEG, Powiat Namysłowski, LASOWICE WIELKIE, ŁAMBINOWICE, STRZELCE OPOLSKIE, PAWŁOWICZKI, IZBICKO, KĘDZIERZYN-KOŹLE, CISEK, Powiat Nyski, ŁUBNIANY, PRUDNIK, PAKOSŁAWICE, GŁUBCZYCE, Powiat Strzelecki, KRAPKOWICE, GOGOLIN, DOMASZOWICE, Zw. Gmin "PROKADO", LUBRZA, PRÓSZKÓW, Zw. Gmin Śląska Opolskiego, GŁUCHOŁAZY, Opole, SKARBIMIERZ, NYSA, MURÓW, NAMYSŁÓW, KOMPRACHCICE, LEŚNICA, Zw. Gmin "Dolna Mała Panew", CHRZĄSTOWICE, POLSKA CEREKIEW, LEWIN BRZESKI, OZIMEK, Powiat Oleski, PACZKÓW, DOBRZEŃ WIELKI, TARNÓW OPOLSKI, Powiat Krapkowicki.

 • z uwagami i zastrzeżeniami o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. dla następujących j.s.t.:

ZDZIESZOWICE, KORFANTÓW, Województwo Opolskie, OLSZANKA, BRANICE, PRASZKA


Działalność opiniodawcza w miesiącu sierpniu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Paczków, Turawa, Dobrodzień, Strzelce Opolskie, Gorzów Śląski, Korfantów.

 • z uwagami w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Branice.

 • pozytywne o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. dla następujących j.s.t.:

Gorzów Śląski. 


Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2010 r.

 

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu j.s.t. i występuje do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa lub zgromadzenia związku z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium organowi wykonawczemu.

W okresie od 21 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały 88 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu oraz 1 wniosek o nieudzielanie absolutorium za 2010 rok. Wydano 81 opinii pozytywnych, w tym o wniosku o nieudzielanie absolutorium i 8 opinii z uwagami


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu lipcu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Grodków, Kamiennik, Biała, Pawłowiczki, Powiat Opolski, Murów, Komprachcice, Powiat Oleski, Namysłów, Strzeleczki, Cisek, Leśnica

 • pozytywne w sprawie możliwości wykupu papierów wartościowych dla następujących j.s.t.:

Województwo Opolskie. 


Działalność opiniodawcza w miesiącu czerwcu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla następujących j.s.t.:

Zw. Międzygminny "Czysty Region", ZĘBOWICE, RADŁÓW, MURÓW, PAKOSŁAWICE, Zw. Gmin "PROKADO", TURAWA, POPIELÓW, CHRZĄSTOWICE, PRUDNIK, KORFANTÓW, PRASZKA, Zw. Gmin "Dolna Mała Panew", Powiat Krapkowicki, BYCZYNA, LEWIN BRZESKI, ZAWADZKIE, CISEK, KAMIENNIK, ŚWIERCZÓW, DOBRZEŃ WIELKI, LUBRZA, BIERAWA, SKOROSZYCE, Powiat Głubczycki, LEŚNICA, POLSKA CEREKIEW, BRANICE, ŁAMBINOWICE, UJAZD, BRZEG, NAMYSŁÓW, REŃSKA WIEŚ, BABORÓW, STRZELECZKI, Województwo Opolskie, PAWŁOWICZKI, LUBSZA, POKÓJ, ZDZIESZOWICE, TARNÓW OPOLSKI, KLUCZBORK, KOMPRACHCICE, PACZKÓW, TUŁOWICE, PRÓSZKÓW, KIETRZ, Opole, ŁUBNIANY, JEMIELNICA, OZIMEK, Powiat Brzeski, IZBICKO, Powiat Oleski, Zw. Gmin "Aqua Silesia", Zw M i G Źródła Rzeki Prosny

 • z uwagami o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla następujących j.s.t.:

KRAPKOWICE, SKARBIMIERZ, GORZÓW ŚLĄSKI, KOLONOWSKIE, OLSZANKA

 • pozytywne o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium dla następującej j.s.t.:

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

PRASZKA, TUŁOWICE, STRZELECZKI, POWIAT KLUCZBORSKI, WILKÓW, PRUDNIK, KIETRZ, SKOROSZYCE, RADŁÓW, ŚWIERCZÓW, ŁUBNIANY.

 


Działalność opiniodawcza w miesiącu maju:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne o sprawozdaniu z wykonania budżetu dla następującej j.s.t.:

Powiat Oleski, ZG Trias Opolski  

 • z uwagami o sprawozdaniu z wykonania budżetu dla następującej j.s.t.:

Paczków  

 • pozytywne o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla następującej j.s.t.:

Nysa, Powiat Strzelecki, Lasowice Wielkie, Biała, Niemodlin, Kędzierzyn-Koźle, Powiat Prudnicki, Strzelce opolskie, Otmuchów, Głogówek, Powiat Namysłowski, Olesno, Powiat Opolski, ZG Śląska Opolskiego, Głuchołazy, Głubczyce, Walce, Wołczyn, Dobrodzień, Powiat Kluczborski, Wilków,  Rudniki 

 • z uwagami o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla następującej j.s.t.:

Grodków, Gogolin, Domaszowice 

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Jemielnica, Gorzów Śląski, Polska Cerekiew, Popielów

 


Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne o sprawozdaniu z wykonania budżetu dla następującej j.s.t.:

Powiat Nyski, BIAŁA, GRODKÓW, WOŁCZYN, WALCE, Zw. Gmin "Aqua Silesia", Zw. Międzygminny „Czysty Region", REŃSKA WIEŚ, DĄBROWA, OTMUCHÓW, RUDNIKI, WILKÓW, Województwo Opolskie, ZAWADZKIE, NIEMODLIN, PRUDNIK, PAWŁOWICZKI, ZĘBOWICE, LASOWICE WIELKIE, Powiat Głubczycki, KĘDZIERZYN-KOŹLE, GOGOLIN, BIERAWA, STRZELCE OPOLSKIE, MURÓW, JEMIELNICA, KOLONOWSKIE, BABORÓW, Powiat Kędzierzyńsko-kozielski, SKOROSZYCE, TURAWA, LUBSZA, PAKOSŁAWICE, DOBRODZIEŃ, GŁUBCZYCE, KORFANTÓW, DOMASZOWICE, IZBICKO, ŁUBNIANY, BYCZYNA, CISEK, PRÓSZKÓW, TARNÓW OPOLSKI, Zw. Gmin "Dolna Mała Panew", Powiat Opolski, OLESNO, Zw. Gmin Śląska Opolskiego, Opole, OZIMEK, NYSA, Powiat Strzelecki, LUBRZA, BRANICE, Zw M i G Źródła Rzeki Prosny, KIETRZ, RADŁÓW, POKÓJ, DOBRZEŃ WIELKI, Powiat Krapkowicki 

 • z uwagami o sprawozdaniu z wykonania budżetu dla następującej j.s.t.:

PRASZKA, Powiat Brzeski, OLSZANKA  

 • pozytywne o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla następującej j.s.t.:

Powiat Nyski 

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

NAMYSŁÓW, BABORÓW, BYCZYNA, ZDZIESZOWICE, WOŁCZYN, KLUCZBORK, PRASZKA.

 


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku

 

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego w uchwałach budżetowych na 2011 rok.

 

Łącznie zostało wydanych 76 opinii o możliwości sfinansowania deficytu, w tym 75 opinii pozytywnych. W pozostałych 10 jednostkach samorządu terytorialnego, ich organy stanowiące, uchwalając uchwały budżetowe na 2011 rok, ustaliły dochody w wysokości wyższej niż wydatki 


Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego

 

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2011 rok, wydawała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu j.s.t. wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zostało wydanych 86 opinii, w tym 82 opinie pozytywne, 1 opinia z uwagami, 2 opinie z zastrzeżeniami i 1 negatywna


Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu:

 

wydano opinie: 

 • pozytywne o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej dla następującej j.s.t.:

Lubrza, Izbicko, Popielów, Olszanka, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Paczków, Nysa, Namysłów, Olesno, Lewin Brzeski, Zdzieszowice, ZG ”Dolna Mała Panew”, Brzeg, ZG Śląska Opolskiego, Tarnów Opolski, Turawa, Powiat Krapkowicki. 

 • pozytywne o prawidłowości planowanej kwoty długu dla następującej j.s.t.:

Lubrza, Izbicko, Popielów, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Paczków, Nysa, Namysłów, Olesno, Lewin Brzeski, Brzeg, Tarnów Opolski, Turawa, Powiat Krapkowicki. 

 • z zastrzeżeniami o prawidłowości planowanej kwoty długu dla następującej j.s.t.:

Olszanka

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytów i pożyczek dla następujących j.s.t.:

Kietrz, Korfantów, Radłów, Grodków, Biała, Powiat Prudnicki, Branice, Kluczbork, Praszka, Izbicko, Domaszowice.

 


Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym:

 

wydano opinie: 

 • pozytywne o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej dla następującej j.s.t.:

Bierawa, ZG Źródła Rzeki Prosny, Walce, Powiat Strzelecki, Kietrz, Praszka, Dobrodzień, Reńska Wieś, Kolonowskie, Dobrzeń Wielki, Pakosławice, Skoroszyce, Grodków, Powiat Kluczborski, Prószków, Wołczyn, Cisek, Ujazd, Rudniki, Krapkowice, Głubczyce, Pawłowiczki, Opole, Ozimek, Baborów, Branice, Strzeleczki, Biała

 • pozytywne o prawidłowości planowanej kwoty długu dla następującej j.s.t.:

Bierawa, ZG Źródła Rzeki Prosny, Pokój, Walce, Powiat Strzelecki, Zębowice, Kietrz, Praszka, Dobrodzień, Reńska Wieś, Dobrzeń Wielki, Łambinowice, Skoroszyce, Grodków, Powiat Kluczborski, Prószków, Wołczyn, Cisek, Ujazd, Rudniki, Krapkowice, Głubczyce, Pawłowiczki, Chrząstowice, Opole, Ozimek, Baborów, Łubniany, Branice, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Strzeleczki, Biała

 • z uwagami o prawidłowości planowanej kwoty długu dla następującej j.s.t.:

Kolonowskie.

 • z zastrzeżeniami o prawidłowości planowanej kwoty długu dla następującej j.s.t.:

Pakosławice

 • negatywne o prawidłowości planowanej kwoty długu dla następującej j.s.t.:

ZG „Czysty Region”.

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty pożyczki dla następujących j.s.t.:

Wołczyn.


Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu:

 

wydano opinie:  

 • negatywne o projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. dla następujących j.s.t.: 

Olesno 

 • negatywne o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla następujących j.s.t.: 

Olesno 

 • z zastrzeżeniami o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej dla następujących j.s.t.: 

Olesno 

 • pozytywne o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej dla następującej j.s.t.: 

Powiat Głubczycki, Otmuchów, Województwo Opolskie, Gogolin, Powiat Nyski, Skarbimierz, Powiat Prudnicki, Wilków, Powiat Opolski, Powiat Brzeski, Korfantów, Kamiennik, Jemielnica, Głuchołazy, Gorzów Śląski, Lubsza, Świerczów, Powiat Oleski, Strzelce Opolskie, Leśnica, Prudnik, Murów, Lasowice Wielkie, Byczyna, Polska Cerekiew 

 • z uwagami o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej dla następującej j.s.t.: 

ZG. Czysty Region 

 • pozytywne o prawidłowości planowanej kwoty długu dla następującej j.s.t.:

Gogolin, Komprachcice, Powiat Głubczycki, Otmuchów, Województwo Opolskie, Powiat Nyski, Skarbimierz, Powiat Prudnicki, Wilków, Powiat Opolski, Powiat Brzeski, Korfantów, Kamiennik, Jemielnica, Głuchołazy, Gorzów Śląski, Lubsza, Świerczów, Powiat Oleski, Strzelce Opolskie, Tułowice, Leśnica, Prudnik, Murów, Lasowice Wielkie, Byczyna, Polska Cerekiew, Niemodlin

 

 

Wersja XML