Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na kandydata na członka pozaetatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

W Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został ogłoszony konkurs na członka pozaetatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Więcej informacji na stronie BIP.

Wersja XML