Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność kontrolna w 2013 roku

Działalność kontrolna w miesiącu grudniu:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

- prowadzone kontrole sprawdzające:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu listopadzie:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

- prowadzone kontrole sprawdzające:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu październiku:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu wrześniu:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:


Działalność kontrolna w miesiącu sierpniu:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu lipcu:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu czerwcu:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu maju:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

-skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu kwietniu:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu marcu:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu lutym:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:


Działalność kontrolna w miesiącu styczniu:

- prowadzone kontrole kompleksowe:

- prowadzone kontrole problemowe:

- prowadzone kontrole doraźne:

- skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Wersja XML