Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność kontrolna w 2012 roku

Działalność kontrolna w miesiącu grudniu:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Dobrodzień, termin zakończenia: 07.12.2012 r.

·         Miasto Kędzierzyn-Koźle, termin zakończenia: 13.12.2012 r.

·         Gmina Strzelce Opolskie, termin zakończenia: 17.12.2012 r.

·         Gmina Krapkowice, termin zakończenia: 25.01.2013 r.

·         Powiat Opolski, termin zakończenia: 11.02.2013 r.

 

-         prowadzone kontrole doraźne:

 

·        Gmina Lubsza, termin zakończenia: 07.12.2012 r.

·        Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich,
 termin zakończenia: 17.12.2012 r.

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Wołczyn, doręczono: 11.12.2012 r.

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., doręczono: 17.12.2012 r.

Gmina Ujazd, doręczono: 19.12.2012 r.

 


Działalność kontrolna w miesiącu listopadzie:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Gogolin, termin zakończenia: 07.11.2012 r.

·         Gmina Dobrodzień, termin zakończenia: 07.12.2012 r.

·         Miasto Kędzierzyn-Koźle, termin zakończenia: 13.12.2012 r.

·         Gmina Strzelce Opolskie, termin zakończenia: 17.12.2012 r.

·         Gmina Krapkowice, termin zakończenia: 25.01.2013 r.

 

-         prowadzone kontrole doraźne:

 

·        Gmina Lubsza, termin zakończenia: 07.12.2012 r.

·        Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich,
 termin zakończenia: 17.12.2012 r.

 

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Byczyna, doręczono: 26.11.2012 r.

 

 


Działalność kontrolna w miesiącu październiku:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Wołczyn, termin zakończenia: 08.10.2012 r.

·         Gmina Ujazd, termin zakończenia: 19.10.2012 r.

·         Gmina Gogolin, termin zakończenia: 07.11.2012 r.

·         Gmina Dobrodzień, termin zakończenia: 07.12.2012 r.

·         Miasto Kędzierzyn-Koźle, termin zakończenia: 13.12.2012 r.

·         Gmina Strzelce Opolskie, termin zakończenia: 17.12.2012 r.

·         Gmina Krapkowice, termin zakończenia: 25.01.2013 r.

 

-         prowadzone kontrole doraźne:

 

·         Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., termin zakończenia: 09.10.2012 r.

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Komprachcice, doręczono: 02.10.2012 r.

Gmina Polska Cerekiew, doręczono: 12.10.2012 r.

 

 


Działalność kontrolna w miesiącu wrześniu:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Byczyna, termin zakończenia: 26.09.2012 r.

·         Gmina Wołczyn, termin zakończenia: 08.10.2012 r.

·         Gmina Ujazd, termin zakończenia: 19.10.2012 r.

·         Gmina Gogolin, termin zakończenia: 07.11.2012 r.

·         Miasto Kędzierzyn-Koźle, termin zakończenia: 13.12.2012 r.

 

-         prowadzone kontrole doraźne:

 

·         Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., termin zakończenia: 09.10.2012 r.

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Kamiennik, doręczono: 10.09.2012 r.

Gmina Olszanka, doręczono: 10.09.2012 r.

Gmina Zdzieszowice, doręczono: 10.09.2012 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Michałowie, doręczono: 12.09.2012 r.

Gmina Olesno, doręczono: 18.09.2012 r.

Gmina Łambinowice, doręczono: 27.09.2012 r.

Gmina Pakosławice, doręczono: 28.09.2012 r.

 

 


Działalność kontrolna w miesiącu sierpniu:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Polska Cerekiew, termin zakończenia: 14.08.2012 r.

·         Gmina Byczyna, termin zakończenia: 26.09.2012 r.

·         Gmina Wołczyn, termin zakończenia: 08.10.2012 r.

·         Gmina Ujazd, termin zakończenia: 19.10.2012 r.

·         Gmina Gogolin, termin zakończenia: 07.11.2012 r.

·         Miasto Kędzierzyn-Koźle, termin zakończenia: 13.12.2012 r.

 

-       prowadzone kontrole problemowe:

 

·       Gmina Łambinowice, termin zakończenia: 01.08.2012 r.

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Walce, doręczono: 06.08.2012 r.

Gmina Gorzów Śląski, doręczono: 21.08.2012 r.

Gmina Branice, doręczono: 29.08.2012 r.

 


Działalność kontrolna w miesiącu lipcu:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Zdzieszowice, termin zakończenia: 12.07.2012 r.

·         Gmina Olesno, termin zakończenia: 18.07.2012 r.

·         Gmina Polska Cerekiew, termin zakończenia: 14.08.2012 r.

·         Gmina Ujazd, termin zakończenia: 19.10.2012 r.

 

-       prowadzone kontrole problemowe:

 

·       Gmina Kamiennik, termin zakończenia 12.07.2012 r.

·       Gmina Pakosławice, termin zakończenia: 27.07.2012 r.

·       Gmina Komprachcice, termin zakończenia: 31.07.2012 r.

·       Gmina Łambinowice, termin zakończenia: 01.08.2012 r.

·       Gmina Dąbrowa, termin zakończenia: 31.07.2012 r.

 

-       prowadzone kontrole doraźne:

 

·         Województwo Opolskie, termin zakończenia: 06.07.2012 r.

·         Gmina Prószków, termin zakończenia: 06.07.2012 r.

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Miasto Opole, doręczono: 09.07.2012 r.

Miasto Brzeg, doręczono: 16.07.2012 r.

 


Działalność kontrolna w miesiącu czerwcu:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Miasto Brzeg, termin zakończenia: 06.06.2012 r.

·         Gmina Walce, termin zakończenia: 12.06.2012 r.

·         Gmina Gorzów Śląski, termin zakończenia: 28.06.2012 r.

·         Gmina Branice, termin zakończenia: 29.06.2012 r.

·         Gmina Zdzieszowice, termin zakończenia: 12.07.2012 r.

·         Gmina Olesno, termin zakończenia: 18.07.2012 r.

·         Gmina Polska Cerekiew, termin zakończenia: 14.08.2012 r.

 

-     prowadzone kontrole problemowe:

 

·       Gmina Kamiennik, termin zakończenia 12.07.2012 r.

 

-         prowadzone kontrole doraźne:

 

·  Województwo Opolskie, termin zakończenia: 06.07.2012 r.

·  Gmina Prószków, termin zakończenia: 06.07.2012 r.

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Lubsza, doręczono: 01.06.2012 r.

Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, doręczono: 01.06.2012 r.

Gmina Prudnik, doręczono: 08.06.2012 r.

Gmina Kluczbork, doręczono: 18.06.2012 r.

Gmina Niemodlin, doręczono: 29.06.2012 r.

 

 


Działalność kontrolna w miesiącu maju:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Miasto Brzeg, termin zakończenia: 06.06.2012 r.

·         Gmina Walce, termin zakończenia: 12.06.2012 r.

·         Gmina Gorzów Śląski, termin zakończenia: 28.06.2012 r.

·         Gmina Branice, termin zakończenia: 29.06.2012 r.

·         Gmina Zdzieszowice, termin zakończenia: 12.07.2012 r.

·         Gmina Olesno, termin zakończenia: 18.07.2012 r.

 

-         prowadzone kontrole doraźne:

 

·        Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

w Michałowie, termin zakończenia: 18.05.2012 r.

·         Gmina Olszanka, termin zakończenia: 28.05.2012 r.

·         Miasto Opole, termin zakończenia: 28.05.2012 r.

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Jemielnica, doręczono: 15.05.2012 r.

Gmina Ozimek, doręczono: 16.05.2012 r.

Gmina Strzeleczki, doręczono: 29.05.2012 r.

 

 


Działalność kontrolna w miesiącu kwietniu:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Prudnik, termin zakończenia: 17.04.2012 r.

·         Gmina Kluczbork, termin zakończenia: 18.04.2012 r.

·         Miasto Brzeg, termin zakończenia: 06.06.2012 r.

·         Gmina Walce, termin zakończenia: 12.06.2012 r.

·         Gmina Gorzów Śląski, termin zakończenia: 28.06.2012 r.

·         Gmina Branice, termin zakończenia: 29.06.2012 r.

·         Gmina Zdzieszowice, termin zakończenia: 12.07.2012 r.

·         Gmina Olesno, termin zakończenia: 18.07.2012 r.

 

-         prowadzone kontrole doraźne:

 

·         Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, termin zakończenia: 10.04.2012 r.

·         Gmina Niemodlin, termin zakończenia: 25.04.2012 r.

·         Gmina Olszanka, termin zakończenia: 28.05.2012 r.

 

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Skoroszyce, doręczono: 11.04.2012 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.,
doręczono: 25.04.2012 r. 
 

 

 


Działalność kontrolna w miesiącu marcu:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Jemielnica, termin zakończenia: 16.03.2012 r.

·         Gmina Ozimek, termin zakończenia: 19.03.2012 r.

·         Gmina Strzeleczki, termin zakończenia: 30.03.2012 r.

·         Gmina Prudnik, termin zakończenia: 17.04.2012 r.

·         Gmina Kluczbork, termin zakończenia: 18.04.2012 r.

·         Miasto Brzeg, termin zakończenia: 06.06.2012 r.

·         Gmina Walce, termin zakończenia: 12.06.2012 r.

·         Gmina Zdzieszowice, termin zakończenia: 12.07.2012 r.

 

-         prowadzone kontrole doraźne:

 

·         Gmina Lubsza, termin zakończenia: 23.03.2012 r.

·         Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, termin zakończenia: 10.04.2012 r.

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Kolonowskie, doręczono: 05.03.2012 r.

Gmina Tułowice, doręczono: 21.03.2012 r.

Gmina Skarbimierz, doręczono: 30.03.2012 r.

 


Działalność kontrolna w miesiącu lutym:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Skarbimierz, termin zakończenia: 07.02.2012 r.

·         Gmina Jemielnica, termin zakończenia: 16.03.2012 r.

·         Gmina Ozimek, termin zakończenia: 19.03.2012 r.

·         Gmina Strzeleczki, termin zakończenia: 30.03.2012 r.

·         Gmina Prudnik, termin zakończenia: 17.04.2012 r.

·         Gmina Kluczbork, termin zakończenia: 18.04.2012 r.

 

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Olszanka, doręczono: 07.02.2012 r.

Gmina Leśnica, doręczono: 22.02.2012 r.

 


Działalność kontrolna w miesiącu styczniu:

 

-         prowadzone kontrole kompleksowe:

 

·         Gmina Tułowice, termin zakończenia: 13.01.2012 r.

·         Gmina Skoroszyce, termin zakończenia: 30.01.2012 r.

·         Gmina Skarbimierz, termin zakończenia: 07.02.2012 r.

·         Gmina Jemielnica, termin zakończenia: 16.03.2012 r.

·         Gmina Ozimek, termin zakończenia: 19.03.2012 r.

·         Gmina Strzeleczki, termin zakończenia: 30.03.2012 r.

·         Gmina Prudnik, termin zakończenia: 17.04.2012 r.

 

-         prowadzone kontrole doraźne:

 

·         Województwo Opolskie, termin zakończenia: 13.01.2012 r.

·         Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.,

termin zakończenia: 31.01.2012 r.

 

-      skierowane wystąpienia pokontrolne:

 

Gmina Tarnów Opolski, doręczono: 03.01.2012 r.

Gmina Praszka, doręczono: 09.01.2012 r.

Gmina Głuchołazy, doręczono: 10.01.2012 r.

Powiat Brzeski, doręczono: 20.01.2012 r.

Gmina Głubczyce, doręczono: 30.01.2012 r.

 

 

Wersja XML