Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały dla JST


Materiały załączane do wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu/ pożyczki, emisji obligacji

1. Kopia uchwały (projektu uchwały) w sprawie zaciągnięcia kredytu/pożyczki, emisji obligacji,
2. Informacja o zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązaniach finansowych j.s.t. wg załączników 1 i 2,

3. Kopia wniosku kredytowego/wniosku o pożyczkę w przypadku posiadania takiego wniosku.

W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem załącznika prosimy o kontakt pod nr tel. 77 443-18-83

Wersja XML