Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wskaźniki i stawki

 

 Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

od 08-09-2022 r.

Stawka odsetek ustawowych

10,25 %

Maksymalna stawka odsetek ustawowych

20,05 %

Odsetki za opóźnienia (w stosunku rocznym)

od 08-09-2022 r.

Stawka odsetek za opóźnienie

12,25 %

Maksymalna stawka odsetek za opóźnienie

24,5 %

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

od 08-09-2022 r.

stawka podstawowa

16,50 %

stawka obniżona

8,25 %

stawka opłaty prolongacyjnej

8,25 %

stawka podwyższona

24,75 %

 

Stawki za 1 km przebiegu

od 14-11-2007 r.

Samochód osobowy o poj. skok. do 900 cm3

Samochód osobowy o poj. skok. pow. 900 cm3

0,5214 zł 0,8358 zł
od 14-11-2007 r. Motocykl Motorower
0,2302 zł 0,1382 zł

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

212,26 zł za 1 m3

Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022

61,48 zł za 1 dt

 

Wersja XML