Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wskaźniki i stawki

 

 Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

od 07-10-2021 r. Stawka odsetek ustawowych 4,0 % M.P. z 2021 r.
poz. 952
Maksymalna stawka odsetek ustawowych 8,0 %

Odsetki za opóźnienia (w stosunku rocznym)

od 07-10-2021 r. Stawka odsetek za opóźnienie 6,0 % M.P. z 2021 r.
poz. 953
Maksymalna stawka odsetek za opóźnienie 12,0 %

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

od 01-01-2016 r. stawka podstawowa 8,0 % M.P. z 2016 r.
poz. 20
stawka obniżona 4,0 %
stawka obniżona*  6,0 %
stawka podwyższona 12,0 %

w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184).

Stawki za 1 km przebiegu

od 14-11-2007 r.

Samochód osobowy o poj. skok. do 900 cm3

Samochód osobowy o poj. skok. pow. 900 cm3

0,5214 zł 0,8358 zł
od 14-11-2007 r. Motocykl Motorower
0,2302 zł 0,1382 zł

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

212,26 zł za 1 m3

Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022

61,48 zł za 1 dt

 

Wersja XML