Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępność egzemplarzy archiwalnych

W związku z zapisami ustawy z dnia 7 listopada 1996 r, o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz U Nr 156, poz. 722) Biuletyn Informacyjny RIO w Opolu rozsyłany był do wymienionych niżej bibliotek:

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego ul.Strzelców Bytomskich 2 45-084 Opole
Wojewódzka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 18 45-082 Opole
Wydział Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ul. Plebiscytowa 5a Opole
Biblioteka Narodowa Al. Niepodległości 213 00-973 Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka ul. Dobra 56/66 00-927 Warszawa
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy ul. Koszykowa 26 00-950 Warszawa
Biblioteka Jagiellońska Al. Mickiewicza 22 30-059 Kraków
Biblioteka Główna Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej ul. Radziszewskiego 11 20-950 Lublin
Biblioteka Uniwersytecka KUL ul. Chopina 27 20-950 Lublin
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi ul. Jana Matejki 34/38 90-950 Łódź
Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40 61-816 Poznań
Biblioteka Uniwersytetu im.M.Kopernika ul. Gagarina 13 87-100 Toruń
Biblioteka Uniwersytecka ul. Szajnochy10 50-076 Wrocław
Biblioteka Śląska Plac Rady Europy 1 40-021 Katowice
Książnica Pomorska ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 110 81-824 Sopot

Wersja XML