Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatni numer Biuletynu

okładka 

* * *

Panta rhei – jakież aktualne jest to powiedzenie Heraklita z Efezu, w czasach gdy świat się zmienia w zawrotnym tempie. W krótkim czasie odbyliśmy drogę do nowej epoki rozwoju cywilizacji - epoki informatyzacji.

W 2001 r. RIO w Opolu jako jedna z pierwszych izb uruchomiła pod adresem www.rio.opole.pl witrynę internetową. Wtedy nikt nie spodziewał się, jakie zmiany w codziennej pracy urzędowej przyniesie Internet. Tylko nieliczne gminy posiadały wówczas dostęp do Internetu i korzystały z poczty elektronicznej. Znaczenie tego środka przekazu błyskawicznie rosło, gdyż informacje przesyłane drogą elektroniczną natychmiast docierają do adresata, a korespondencja może odbywać się w czasie rzeczywistym.

Istotny wpływ na sposób funkcjonowania serwisu miało wejście w życie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, która nałożyła na określone podmioty obowiązek w postaci prowadzenia ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej – Biuletynu Informacji Publicznej. Ten fakt sprawił, że obecnie pełny zakres informacji Izba zamieszcza na dwóch serwisach internetowych.

Realizując ustawowy obowiązek prowadzenia działalności informacyjnej wydawaliśmy Biuletyn Informacyjny, który od 1993 r. trafiał do Państwa raz na kwartał. W tym czasie na rynku powstały liczne branżowe czasopisma, miesięczniki i tygodniki, zatrudniające profesjonalną kadrę. Trzymiesięczny cykl wydawniczy Biuletynu sprawiał, że tracił on walor aktualności.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, racjonalną decyzją stało się zaprzestanie wydawania Biuletynu Informacyjnego w formie drukowanej i ujęcie jego treści w formie elektronicznej. Tak więc od 2008 r. zakres tematyczny Biuletynu będzie dalej opracowywany i dostępny na naszej stronie internetowej, skąd interesujące Państwa wiadomości będzie można nieodpłatnie pobierać.

Ponieważ zmieniamy tylko formę prezentacji treści biuletynowych, nie żegnamy się z Czytelnikami i nie zdecydowaliśmy o szczególnej, pożegnalnej formie tego numeru.

 

 

Dziękując za współpracę w minionym roku

wszystkim samorządowcom

w nadchodzącym roku 2008,

wielu sukcesów zawodowych i osobistych

życzy

 

 

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Opolu

 

 

Janusz Gałkiewicz

Opole, grudzień 2007 r.

Spis treści numeru:

 

Wersja XML