Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Oleska 19a (II - III piętro)
45-052 OPOLE
skr. poczt. 426 Poczta Główna Opole
Tel. centrali 77 453-86-36, 77 443-18-70
Fax 77 453-73-68

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku

 NIP 754-11-36-950, REGON 530617411

 e-mail: 
www.rio.opole.pl , www.bip.rio.opole.pl

 Skrytka e-PUAP: ryft3g6003/SkrytkaESP

Skrytka e-PUAP do przesyłania uchwał i zarządzeń organów j.s.t. i związków: ryft3g6003/eNadzor

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon wew.
Grzegorz Czarnocki prezes 70
Aleksandra Bieniaszewska zastępca prezesa 70
Iwona Frańczuk członek Kolegium 78
Ewelina Kurzydło członek Kolegium 86
Joanna Perucka członek Kolegium 93
Magdalena Przybylska członek Kolegium 92
Aneta Sakra członek Kolegium 71
Arkadiusz Talik członek Kolegium 74
Katarzyna Tromsa członek Kolegium 93
     
WYDZIAŁ INFORMACJI, ANALIZ I SZKOLEŃ
Magdalena Przybylska naczelnik 92
Barbara Wołczak z-ca naczelnika 83
     
WYDZIAŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
Wojciech Winnik naczelnik 82
Robert Kaleta z-ca naczelnika 81
     
BIURO IZBY
Joanna Rudnik kierownik - gł. księgowy 76
     
 
Aleksandra Bieniaszewska Rzecznik dyscypliny finansów publicznych 88
     
Magdalena Przybylska Przewodnicząca Regionalnej Komisji Orzekającej

92

Kacper Pieczara biuro ds. Regionalnej Komisji Orzekającej oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych 88
Wersja XML