Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 

Zamów nasz newsletter

 • Konkurs na kandydata na członka etatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

  W Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został ogłoszony konkurs ...
  Data publikacji: 18-06-2021 08:49
 • Korekty sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za 2020 r.

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina, że w przypadku konieczności dokonania korekt sprawozdań Rb-PDP, Rb-27S za 2020 r., z których dane stanowią podstawę do ...
  Data publikacji: 08-06-2021 15:10
 • Konkurs na kandydata na członka pozaetatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

  W Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został ogłoszony konkurs ... 
  Data publikacji: 14-05-2021 08:38
 • Kwoty za I kwartał 2021 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin ...
  Data publikacji: 16-04-2021 09:51
 • Nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396) na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe formularze sprawozdań dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw), które stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za I kwartał 2021 r...
  Data publikacji: 07-04-2021 14:45
 • Sprawozdania finansowe za 2020 r. – nowe terminy

  Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 29 marca 2021 r. poz. 572) zostały przedłużone niektóre terminy sprawozdawcze...
  Data publikacji: 07-04-2021 12:08
Wersja XML