Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdawczość

 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (II kwartał 2021)

  12 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).     14 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości)...
  Data publikacji: 28-06-2021 10:47
 • Sprawozdania finansowe za 2020 r. – nowe terminy

  Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 29 marca 2021 r. poz. 572) zostały przedłużone niektóre terminy sprawozdawcze...
  Data publikacji: 07-04-2021 12:08
 • Korekty sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za 2020 r.

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina, że w przypadku konieczności dokonania korekt sprawozdań Rb-PDP, Rb-27S za 2020 r., z których dane stanowią podstawę do ...
  Data publikacji: 08-06-2021 15:10
 • Kwoty za I kwartał 2021 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin ...
  Data publikacji: 16-04-2021 09:51
 • Nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396) na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe formularze sprawozdań dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw), które stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za I kwartał 2021 r...
  Data publikacji: 07-04-2021 14:45
 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (I kwartał 2021)

  12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);   14 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości)...
  Data publikacji: 09-04-2021 09:58
 • Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wykazywania skutków zwolnień w sprawozdaniu Rb-27S

  Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wykazywania skutków zwolnień wynikających z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu Rb-27S...
  Data publikacji: 06-04-2021 11:27
 • Sprawozdanie Rb-Z-PPP

  Informujemy, że Ministerstwo Finansów udostępniło dla jednostek samorządu terytorialnego do wiadomości oraz wykorzystania informacje dotyczące sprawozdań Rb-Z-PPP w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego...
  Data publikacji: 06-04-2021 09:10
 • Kwoty za IV kwartał 2020 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin ...
  Data publikacji: 05-02-2021 11:47
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

  Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 29 grudnia 2020 r. poz. 2396) ...
  Data publikacji: 13-01-2021 09:56
Wersja XML