Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdawczość

 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (I kwartał 2021)

  12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);   14 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości)...
  Data publikacji: 09-04-2021 09:58
 • Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wykazywania skutków zwolnień w sprawozdaniu Rb-27S

  Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wykazywania skutków zwolnień wynikających z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu Rb-27S...
  Data publikacji: 06-04-2021 11:27
 • Sprawozdanie Rb-Z-PPP

  Informujemy, że Ministerstwo Finansów udostępniło dla jednostek samorządu terytorialnego do wiadomości oraz wykorzystania informacje dotyczące sprawozdań Rb-Z-PPP w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego...
  Data publikacji: 06-04-2021 09:10
 • Kwoty za IV kwartał 2020 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin ...
  Data publikacji: 05-02-2021 11:47
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

  Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 29 grudnia 2020 r. poz. 2396) ...
  Data publikacji: 13-01-2021 09:56
 • Pliki do pobrania - Informacja dotycząca skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków JST

  W związku z prowadzonymi pracami przez Ministerstwo Finansów nad Aktualizacją Programu Konwergencji 2021, zamieszczamy pliki do pobrania dotyczące skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego.
  Data publikacji: 28-01-2021 13:48
 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (IV kwartał 2020 r. i styczeń 2021 r.)

  10 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ. 15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 ...
  Data publikacji: 26-01-2021 09:13
 • Karta Nauczyciela - formularz sprawozdania za 2020 r.

  Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Finansowanie Edukacji został w dniu 28 grudnia 2020 r. zamieszczony formularz sprawozdania za 2020 r., o którym mowa w art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela ... 
  Data publikacji: 05-01-2021 08:59
 • Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego SP-1

  Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - SP-1 (część A) na 2021 r. należy przedłożyć do RIO do dnia 10 stycznia 2021 r. za pośrednictwem systemu BeSTi@ ...
  Data publikacji: 05-01-2021 08:57
 • Zbiorcze sprawozdania za miesiąc grudzień 2020 r.

  22 stycznia 2021 r. upływa termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ ...
  Data publikacji: 04-01-2021 14:09
Wersja XML