Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 10 stycznia 2014 r., poz. 47) zmieniono brzmienie art. 402 ust. 6 ustawy wykreślając zapis mówiący o tym, że w przypadku gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy należne gminie (z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów) stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego i są przeznaczone na jego cele statutowe.
Do wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, należnych za okres od dnia 23 stycznia 2013 r. do dnia 24 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wersja XML