Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klasyfikacja

 • Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji środków na realizację programu „Laboratoria przyszłości”

  Poniżej zamieszczamy pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji środków na realizację programu „Laboratoria przyszłości”...
  Data publikacji: 28-12-2021 12:00
 • Zmiana klasyfikacji budżetowej – konieczność dostosowania uchwały budżetowej

  W Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2021 r. pod pozycją 1382 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych...
  Data publikacji: 04-08-2021 09:53
 • Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

  Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ...
  Data publikacji: 25-02-2021 10:48
 • Zmiana klasyfikacji budżetowej

  W Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2021 r. pod pozycją 299 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. ...
  Data publikacji: 22-02-2021 11:28
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

  W dniu 22 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano pod pozycją 1363 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji ...
  Data publikacji: 06-08-2019 11:04
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

  W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano pod pozycją 767 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji ... 
  Data publikacji: 26-04-2018 10:26
 • Klasyfikowanie wydatków budżetowych

  Klasyfikowanie wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych ...
  Data publikacji: 13-04-2018 10:54
 • Klasyfikacja budżetowa - zmiana rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw z dnia 01.12.2017 r. pod pozycją 2231 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
  Data publikacji: 08-12-2017 14:50
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej obejmująca m.in. zmiany w oświacie

  W Dzienniku Ustaw z dnia 25.07.2017 r. pod pozycją 1421 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. ...
  Data publikacji: 27-07-2017 10:15
 • Klasyfikacja budżetowa - zmiana rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw z dnia 30.12.2016 r. pod pozycją 2294 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
  Data publikacji: 05-01-2017 11:58
Wersja XML