Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne

 • Zamówienia publiczne - obwieszczenie Prezesa UZP o nowych progach unijnych i średnim kursie euro

  W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 15 grudnia 2021 r. pod pozycją 1177 opublikowano obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów...
  Data publikacji: 10-01-2022 08:24
 • Apel Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie ogłaszania konkursów ofert w trybie powierzania w czasie epidemii COVID-19

  Apel Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłaszania konkursów ofert w trybie powierzania w czasie epidemii COVID-19 ...
  Data publikacji: 25-02-2021 14:29
 • Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2016 r. pod pozycją 1020 opublikowano Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, dla których przewidziano inne vacatio legis. 
  Data publikacji: 14-07-2016 09:11
 • Komunikat UZP

  Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczony został komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
  Data publikacji: 18-04-2016 14:57
 • Prawo zamówień publicznych - zmiana ustawy

  W Dzienniku Ustaw z dnia 18 września 2014 r. pod pozycją 1232 opublikowano Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy oraz do odwołań i skarg dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1.
  Data publikacji: 19-09-2014 12:31
 • Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 1 kwietnia 2014 r. pod pozycją 423 opublikowano ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 16 kwietnia 2014 r. Nowelizacja przepisów przewiduje m.in. podwyższenie progów stosowania ustawy do 30 000 euro.
  Data publikacji: 10-04-2014 09:00
 • Zamówienia publiczne - średni kurs złotego w stosunku do euro w 2014 roku

  Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2014 r. wynosi - 4,2249 (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz.U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1692).
  Data publikacji: 31-01-2014 09:11
 • Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

  W Dzienniku Ustaw z dnia 12 grudnia 2013 r. pod pozycją 1530 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.
  Data publikacji: 03-02-2014 09:47
Wersja XML