Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najbliższe terminy w sprawozdawczości (II kwartał 2014)

14 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

22 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

 

28 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

RIO otrzymuje sprawozdania w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

Przekazywanie wyłącznie w formie elektronicznej, jest możliwe tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) i przekazane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, o której mowa w tej ustawie.

Poniżej udostępniamy wzorce formularzy ZBIORCZYCH sprawozdań Rb-Z i Rb-N jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.

Nowe formularze przeznaczone są WYŁĄCZNIE do obsługi I,II i III kwartału.

Sprawozdania przekazywane do RIO w Opolu wyłącznie w formie elektronicznej należy kierować na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby: kliknij tutaj,  z wykorzystaniem Formularza przekazywania sprawozdań.

Sprawozdania przekazywane do RIO w Opolu w formie dokumentu i formie elektronicznej bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego, przesyłamy na adres: dlug@opole.rio.gov.pl

Wersja XML