Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletnia prognoza finansowa – zmiana rozporządzenia

Z dniem 27 sierpnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2014 r., poz. 1127).

Wzór wieloletniej prognozy finansowej został dostosowany do zmienionej ustawy o finansach publicznych i rozbudowany o sekcję 16-tą, w której wskazuje się stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 lub art. 240b. ustawy.

Wersja XML