Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN jednostek z osobowością prawną za IV kwartał

Zamieszczamy wzorce formularzy ZBIORCZYCH sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.
 
W pliku Rb-N znajdują się formularze: Rb-N oraz Rb-UN.
W pliku Rb-Z znajdują się formularze: Rb-Z oraz Rb-UZ.

Niniejsze wzorce przygotowane są WYŁĄCZNIE do obsługi IV kwartału:

Wersja XML