Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustawa o rewitalizacji

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2015 r. pod pozycją 1777 opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 37, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Art. 37 ustawy o rewitalizacji wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych polegające na dodaniu nowej stawki w podatku od nieruchomości.

Wersja XML