Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Ministerstwa Finansów na temat przekazywania informacji o kwotach subwencji ogólnej na 2016 r.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o rocznych kwotach wpłat do budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016, jak również o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. poz. 2199), zostały przekazane j.s.t. drogą elektroniczną przy użyciu Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@).

Link do komunikatu MF

Wersja XML