Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za 2017 rok po zmianie przepisów prawnych. Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego...

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu organizuje w najbliższym czasie następujące szkolenie:

Po wpisaniu i wysłaniu danych do RIO, proszę wydrukować potwierdzenie.

Nazwa:

Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za 2017 rok po zmianie przepisów prawnych. Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych stwierdzone podczas kontroli problemowych i kompleksowych  RIO.

Data: 16 lutego 2018 r.
Miejsce: „Salomon”, Opole, ul. Kwoczka 4 (dzielnica Wójtowa Wieś, pętla autobusu nr 15)
Adresaci: służby finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych
Szkolenie przeprowadzi: Barbara Wołczak oraz Urszula Wycisk - pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
Odpłatność: 250 zł od osoby
Uwagi:

Formularz zgłoszeniowy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML